Duší Karpat - Přírodou i lidskými osudy Slovenska, Zakarpatské Ukrajiny, Rumunska, Maďarska a Polska


українська версія English version čb barva

Maďarština (maďarský jazyk) - základy

Maďarský jazyk (maďarštinu) většina nemaďarských obyvatel považuje za naprosto exotický jazyk, kterému nikdy neporozumí. Pravděpodobně není reálné, abyste se naučili maďarsky domluvit, přesto při toulkách Maďarskem je vhodné alespoň některé základy jazyka znát, abyste se zvládli orientovat v jízdním řádu či si koupit jízdenky v autobuse. Po nastudování základů vám navíc maďarština nebude připadat zdaleka tak složitá jako na začátku. Narozdíl od ukrajinštiny maďarštinu neovládám ani já, proto tento přehled vzniknul poskládáním informací z jiných zdrojů a následnou korekturou po mých praktických zkušenostech z putování po Maďarsku. Věřím, že tím usnadním situaci ostatním, kteří se pojedou podívat např. do místních výběžků Karpat. Za opravy mých nepřesností a mnohá doplnění vděčím i překladatelce Kateřině Kavkové.

Maďarština - obecné informace

Maďarština (maďarský jazyk) patří do skupiny ugrofinských jazyků, má gramaticky (pravidly tvorby jazyka) blízko k finštině, estonštině a dalším menšinovým jazykům Skandinávie a Ruska. Neboť se však slovní zásoby těchto jazyků výrazně liší, Maďaři se ani s příslušníky dalších národů této skupiny jejich mateřštinou nedomluví. Samotná maďarština je silně rozšířena též na jižním Slovensku, v jižní části Zakarpatské Ukrajiny, v Rumunsku a na severu Srbska ve Vojvodině, tedy především v rovinatých oblastech sousedních států. Maďarsky mluví okolo 14 milionů lidí, což je o něco více než lidí mluvících česky.

Charakteristické pro maďarštinu je skládání slov a přetváření slov v jiné slovní druhy. Není dán žádný pevný slovosled.

Čtení a výslovnost maďarštiny

Základní fráze a slovíčka v maďarštině

Nabízím přehled alespoň nejzákladnějších frází a slovíček v maďarštině. Když začnete s Maďary hovořit v jejich mateřštině či alespoň prokážete snahu vyslovit pár jejich základních slovíček, máte velkou šanci získat si jejich náklonost.

Maďarsky Výslovnost Česky
igen - nem igen - nem ano - ne
Jó napot! Jó napot! Dobrý den
Viszontlátásra! Visontlátášra! Nashledanou!
kérek kérek prosím (žádost o něco, o čemž jsme ještě nemluvili; s neurčitým členem)
kérem kérem prosím (žádost o něco, o čemž jsme již mluvili; s určitým členem)
köszönöm kösönöm děkuji
nem értem nem értem nerozumím
nagy - kis naď - kyš velký - malý
nyitva - zárva nitva - zárva otevřeno - zavřeno
tilos tyloš zákaz
víz - tej víz - tej voda - mléko
kávé - tea kávé - tea káva - čaj
(csapolt) sör (čapolt) šör (čepované) pivo
(fehér / vörös) bor (fehér / vöröš) bor (bílé / červené) víno
kenyér keňér chléb
édes - sós édeš - šóš sladký - slaný
gyümölcs - zöldség ďümölč - zöldšég ovoce - zelenina
krumpli (burgonya) - rizs krumpli (burgoňa) - riž brambory - rýže
leves leveš polévka
hús - hal húš - hal maso - ryba
csirke - sertés - marha čirke - šertéš - marha kuře - vepř - hovězí
sajt šajt sýr
pályaudvar - állomás pájaudvar - áĺomáš nádraží - stanice
busz - vonat - vasút bus - vonat - vašút autobus - vlak - železnice
villamos - metró viĺamoš - metró tramvaj - metro
hajóállomás hajóáĺomáš přístaviště lodí
térkép térkép mapa
utca - tér utca - tér ulice - náměstí
templom templom kostel
híd - ház - színház híd - ház - sínház most - dům - divadlo
étterem, vendéglő étterem, vendéglő restaurace
orvos - kórház orvoš - kórház lékař - nemocnice
hegy - hegység heď - heďšég hora - pohoří
kilátó - torony kilátó - toroň rozhledna - věž
kő - szikla - barlang kő - sikla - barlang kámen - skála - jeskyně
szálló, szálloda sáĺó, sáĺoda hotel
panzió panzió penzion
nap - óra - perc nap - óra - perc den - hodina - minuta
szombat - vasárnap sombat - vašárnap sobota - neděle
egy - kettő - három eď - kettő - három jedna - dvě - tři
négy - öt - hat néď - öt - hat čtyři - pět - šest
hét - nyolc - kilenc hét - ňolc - kilenc sedm - osm - devět
tíz - húsz - száz tíz - hús - sáz deset - dvacet - sto
Magyarország - Magyar Maďarorság - Maďar Maďarsko - Maďar (Maďarka)
Csehország - Cseh Čehorság - Če Česko - Čech (Češka)
Szlovákia - Szlovák Slovákia - Slovák Slovensko - Slovák (Slovenka)

Maďarština totožně jako angličtina používá členy. Určité členy jsou "a" a "az" (stejně jako v angličtině "the"), neurčitý člen je "egy" (stejně jako v angličtině "a" nebo "an").

Skloňování v maďarštině

Maďarština nemá mluvnické rody. Pro určení času, místa, účelu apod. se využívá přípon ke slovům, ne předložek jako v češtině. Slova tak kvůli příponám mají několik tvarů. Přípony pro "skloňování" existují ve dvou různých sadách, které mají stejný význam a užívají se podle snadnější výslovnosti.

U všech koncovek platí mikropravidlo "převtělení v předchozí souhlásku", aby se to jednodušeji vyslovovalo. Např. "s internetem" by gramaticky mělo být "internet-vel", ale první písmeno z koncovky se změní na předchozí souhlásku a vznikne pro jednoduchost "internet-tel".

Časování v maďarštině

Při časování může mít sloveso 2 tvary podle toho, zda je znám předmět, o kterém se mluví, či nikoli.

Slovníky a kurzy maďarštiny on-line

Slovníky a výukové kurzy maďarštiny knižně

Další zdroje o maďarštině

Přejít na rozcestník Maďarsko.

Poslední aktualizace: 2. 5. 2012.


Sponzor webu:
Levné ubytování
Máte zájem o fotografie Karpat?
Napište mi!

Duší Karpat - ikonka pro Váš web
Duší Karpat - Příroda i lidé karpatských hor a podhůří
Copyright © 2005 - 2015, Robert Vystrčil, fotograf, info@prygl.net