Spirit of Carpathians - Nature and people of Slovakia, Zakarpattya (Ukraine), Romania and Hungary


українська версія česká verze bw colour

Zemplén Mountains

Zemplén Mountains

The folowing text is available only in Czech language...

Zempléni-hegység [Zemplény-heďšég] (česky doslova Zemplínské vrchy, historicky též Tokajské vrchy, maďarsky Zempléni-hegység nebo historicky Tokaji-hegység) je rozlehlé vulkanické pohoří na severovýchodě Maďarska, plné hustých listnatých lesů. Společně se slovenskými Slanskými vrchy tvoří jeden horský celek, administrativně jsou však rozděleny státní hranicí a tváří se tak jako dvě rozdílná pohoří. Samotné hory nejsou příliš navštěvované, přestože skrývají mnoho krásných míst. V horách najdeme romantickou úzkokolejku, několik zachovalých hradních zřícenin, mohutných výhledových skal a desítky kilometrů turistických tras, kde se můžeme toulat téměř opuštěni.

Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - pohled směrem na zříceninu hradu Regec ze skalnatého vrcholku Közep bérc Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - vodní nádrž na Kőkapu

Zemplínské vrchy - hotel Kőkapu v noci Zemplínské vrchy - hotel Kőkapu v noci

Turisticky významné je podhůří, kde se pěstuje vyhlášené Tokajské víno. Centrem Tokajské vinařské oblasti je město Tokaj na soutoku Bodrogu a Tisy. Nejvyšší horou Zemplínských vrchů je Velký Milič (Veľký Milič, Nagy-Milic, 896 m) na severním okraji hor na hranici se Slovenskem. Jedním z východisek do pohoří je pohraniční město Sátoraljaújhely [Šátoraljaújhej], které je snadno pěšky dostupné od vlakové zastávky v těsně sousedícím Slovenském Novém Mestě. Do roku 1920, než bylo město rozděleno na maďarskou a slovenskou část, bylo Sátoraljaújhely hlavním městem uherské župy Zemplín.

Velký kulturní význam má obec Vizsoly, v roce 1590 zde byla vytištěna první maďarská Bible, tzv. Károliho bible podle jejího překladatele, duchovního Gáspára Károliho ze sousedního městečka Gönc. Ve vesničce Tállya najdeme jeden z mnoha středů Evropy. Mezi obcemi Hejce a Telkibánya je pietní místo připomínající obrovskou leteckou katastrofu slovenských vojáků z roku 2006, kdy se tudy vraceli z mise KFOR v Kosovu.

Velký Milíč - vrchol Velký Milíč - vrchol

Skárošská vyhlídka pod Velkým Milíčem Skárošská vyhlídka pod Velkým Milíčem - pohled směrem do Maďarska

Hrady a zříceniny v pohoří Zempléni-hegység

V Tokajských vrších najdeme mnoho zřícenin, které překvapí svým rozsahem a zachovalostí. Hrad Füzer (Füzeri vár) pod Velkým Miličem je podle některých považován jako nejkrásnější maďarský hrad. Dalšími hrady jsou Boldogkő (Boldogkői vár) a Regéc (Regéci vár). Všechny hrady dominantně vystupují nad okolní krajinu a poskytují daleké rozhledy.

Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - krásná skalnatá vyhlídka na vrcholu Közep bérc Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - cesta ve skalách na vrchol Közep bérc

Sedlo pod Velkým Milíčem Zřícenina Regéc z vrcholku Közep bérc

Úzkorozchodná železnice v pohoří Zempléni-hegység

Do nitra pohoří Zempléni-hegység vede romantická úzkorozchodná lesní železnice z vesničky Pálháza. Nyní slouží již jen turistickým účelům, a to na trase Pálháza - Kőkapu - Rostalló. Na výletním místě Kőkapu (Kamenná brána) vláček projíždí fotogenickým tunelem. Kőkapu je podmanivé místo skryté hluboko v horách, které stojí za návštěvu. Nachází se zde i jezírko, lesní zámeček s hotelem a stylově provedená restaurace v loveckém duchu. Můžete se podívat na česky psanou prezentaci hotelu Kőkapu.

Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - vjezd do tunelu na Kőkapu Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - konečná stanice úzkokolejky Rostálló

Zemplínské vrchy - trať úzkokolejky z Pálházy, v údolí u zastávky Kemencepatak Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - žába v noci u hotelu Kőkapu

Pojmenování Zemplínských vrchů

Pojmenování pohoří je poněkud složité a mimo Maďarsko ne zcela ustálené. Jako Zemplínské vrchy je totiž označováno i sousední samostatné malé pohoří nacházející se celé na Slovensku (s nejvyšším vrcholem Rozhľadňa). Historickým názvem pohoří byly Tokajské vrchy (maďarsky Tokaji-hegység), v současnosti se však toto jméno již prakticky neužívá. Horstvo by se též mohlo jmenovat Zemplínsko-Slanské vrchy, čímž by respektovalo přírodní poměry (nebývá totiž příliš obvyklé, aby pohoří bylo vymezeno politicky státní hranicí), ale realita je jiná.

Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - fontána v obci Pálháza Zemplínské vrchy (Tokajské vrchy) - průčelí domu v obci Középhuta

Slanská Huta ve Slanských vrších, chov muflonů Slanská Huta ve Slanských vrších, chov muflonů (pohled k Velkému Milíči)

Další zdroje o maďarských Zemplínských vrších

Aktualizováno: 1.5.2012


Sponsor:
Cheap accommodation
Do you want an advertisement on this site?
Do you want some photo?
Write me!

Spirit of Carpathians - for your website
Spirit of Carpathians - Nature and people of Slovakia, Zakarpattya (Ukraine), Romania and Hungary
Copyright © 2005 - 2015, Robert Vystrčil, photographer, info@prygl.net