DuseKarpat.cz

Dusza Karpat

...przyroda i ludzie w Karpatach i przedgórzu...

Transport na Ukrainie

(Pociągi i autobusy na Ukrainie)

Treść artykułu można znaleźć tylko w wersji czeskiej.

Komentarze do artykułu