Spirit of Carpathians - Nature and people of Slovakia, Zakarpattya (Ukraine), Romania and Hungary


українська версія česká verze bw colour

Nevytske Castle

Nevytske Castle (also Nevitske Castle)

The folowing text is available only in Czech language...

Hrad Něvické (též hrad Nevické nebo hrad Nevycke, ukrajinsky замок Невицьке [zámok Névycke] nebo Невицький замок [Nevyckyj zamok], rusky замок Невицкое, anglicky Nevytske Castle, maďarsky Nevickei vár) je největší a nejzachovalejší hradní zřícenina na Zakarpatí. Tyto impozantní ruiny kdysi mohutného gotického hradu z 12. století se nachází v lesích na výrazném kopci sopečného původu nad řekou Uh (Už), poblíž vesniček Něvické (Невицьке) a Kamjanyca (Камяница), v nadmořské výšce 264 m na předvrcholku kopce Čerešňa. Leží asi 12 km severně od Užhorodu a 10 km jižně od Perečína, a tvoří významnou krajinnou dominantu. Nejzachovalejší částí hradu je zastřešená bašta, vyhlídka z ní však není přístupná, neboť vnitřkem nevede žádné schodiště, ovšem někteří z místních Ukrajinců zvládnou nahoru vyšplhat i po obvodových zdech (což asi dokládá, proč jsou tolik cenění na našich stavbách). Krásné vyhlídky do údolí Uže a na Vihorlat jsou však i z přístupných hradeb. Hrad je také oblíbeným cílem čerstvých novomanželů k nafocení svatebních fotografií. Možná to vychází i z historie. Podle legendy ve středověku za zdmi Něvického hradu schovávali mladé snoubenky známých šlechtických rodin. Proto se hradu říkalo hrad nevěst, ukrajinsky замок невіст [zаmok nevist] - Невістський замок [Nevistskyj zamok], a odtud je již jen kousek k dnešnímu názvu.

Zřícenina Něvické Zřícenina Něvické

Zřícenina Něvické - pohled směrem na Užhorod Zřícenina Něvické - pohled na vesničku Kamjanyca a dále ke slovenské hranici

Wagnerův sad

Vedle zříceniny se nachází Wagnerův park (ukrajinsky сад Вагнера [sad Vahnera]), donedávna pěkně udržovaný s jezírkem a fontánou, nyní zpustlý (stav v r. 2010). Založen byl v roce 1879 z iniciativy místních vlastenců Užanskou lesní správou Rakouska-Uherska. Jméno dostal na počest známého uherského učence, lesníka a zahradníka Karla Wagnera. Vznikla zde lipová alej, fontána a náměstíčko, v jehož centru byl umístěn památník na Karla Wagnera. Později v roce 1924 byl park obnoven, vyčištěn a centrální náměstíčko bylo připraveno pro divadelní představení, svatby a další společenské události, které se zde konaly.

Wagnerův park u zříceniny Něvické Ještěrka u cesty k hradu Něvické

Skála Něvický sloup

Ve svahu pod ruinami Něvického hradu se nachází legenadami opředená skála vulkanického původu Něvický sloup (ukrajinsky Невіцький стовп [Nevickyj stoup]). Ukrajinské pověsti jej nazývají jako "ditorodný" a lid si jej představoval jako zkamenělý mužský pohlavní orgán obra, mladé ženy se k němu chodívaly poklonit, když chtěly mít děti. Zázračnou sílu tohoto místa prý dokládá i dřevina, která z vrcholku skály vyrůstá, přestože na ní není dostatek zeminy ani vláhy. O něco výše se nachází sopečná skalka kulatého tvaru, což by prý mohla být obrova hlava.

Přístup k hradu Něvické

Ke zřícenině Něvické je poměrně snadný přístup, proto je také hojně navštěvována místními Ukrajinci a Ukrajinkami, především z nedalekého Užhorodu. Nahoře u zříceniny je možné i zaparkovat autem. Při cestě vlakem vystupte na trati Užhorod - Sjanki v zastávce Něvické Podhradí (Невицьке-Підзамок [Nevycke-pidzamok]), můžete přijet i autobusem či maršrutkou, zastávka je hned vedle té vlakové. Odtud je zřícenina dobře vidět, proto se snadno zorientujete. Pár desítek metrů od zastávky (směrem na Perečín) je lanový most přes řeku Už, po němž přejdete na druhý břeh. Zde je stylová koliba, kde si můžete dát něco dobrého na zub, hotel i stánek se suvenýry. Dále můžete pokračovat v přímém směru nahoru po asfaltce, která se v půl cesty ostře zalomí doprava na druhý svah, případně si to rovnou zespodu výrazně zkrátit dobře vychozenou pěšinou vpravo průdce vzhůru. Kolem cesty si můžete počíst i o zdejší fauně a flóře z tabulí naučné stezky. Nahoře vyjdete u rozestavěného hotelu (stav v r. 2010) a Wagnerova parku. Odtud je to k samotné zřícenině jen kousek. Cesta od vlaku až na hrad má 1-2 km, podle toho, kterou trasou se vydáte. Vstup na zříceninu je bezplatný.

Plánek přístupových cest ke zřícenině Něvické Zřícenina Něvické

Zřícenina Něvické Zřícenina Něvické

Řeka Už z lanového mostu v vlakové zastávky Něvické-Podhradí Ukrajinka sladěná do národních barev čekající na autobus v Něvickém

Historie hradu Něvické

První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1247. Úkolem hradu bývalo strážit obchodní cestu vedoucí z uherských rovin přes Užocký průsmyk do Polska. Hrad býval dobře opevněn a byl těžko přístupný. Podle pověstí byl hrad spojen podzemní chodbou s hradem v Užhorodě. V období 1317-1322 byl hrad jedním z center povstání proti uherskému králi, v jehož čele sál užanský župan Petr Petuni. Po porážce povstání dostal hrad do majetku rod Drugethovců, stejně jako hrad v Užhorodě, a zůstali zde pány téměř 400 roků. Jedním ze zde panujících Drugethovců byl Kašpar, který se stal loupežným rytířem a postrachem širokého okolí. Po smrti Kašpara užívala hrad jeho vdova, která byla pro změnu podezřívána, že její malý syn Juraj Drugeth, není ve skutečnosti jejím dítětem, protože to zemřelo a ona si přivlastnila cizí. Bylo zde prožito mnoho zajímavých lidských osudů.

Osudovou ránu dostal hrad v roce 1644, kdy byl pobořen během povstání Juraje II. Rákocziho proti rakouskému císaři. Od té doby hrad upadal a chátral až do přelomu 19. a 20. století, kdy byl částečně zakonzervován. Před II. světovou válkou upravili hrad na zábavní a vycházkové místo obyvatel Užhorodu, zřídili zde růžový sad, tančírnu i vlastní vodovod, což do dneška bohužel téměř zaniklo. V současné době se snaží místní hrad dále rekonstruovat a konzervovat.

Grafické rekonstrukce hradu Něvické z poloviny 14. století

Text historie vychází především z publikace Ukrajinské Karpaty (O. Brandos) a webu Apsida.cz.

Další zdroje

Aktualizováno: 6.10.2010


Sponsor:
Cheap accommodation
Do you want an advertisement on this site?
Do you want some photo?
Write me!

Spirit of Carpathians - for your website
Spirit of Carpathians - Nature and people of Slovakia, Zakarpattya (Ukraine), Romania and Hungary
Copyright © 2005 - 2014, Robert Vystrčil, photographer, info@prygl.net