DuseKarpat.cz

Dusza Karpat

...przyroda i ludzie w Karpatach i przedgórzu...

Podstawy języka ukraińskiego

Treść artykułu można znaleźć tylko w wersji czeskiej.

Komentarze do artykułu

Czy chcesz udoskonalić niektóre informacje? Jakie są Twoje wrażenia z odwiedzania tych miejsc? Czy masz swój własny artykuł podróżny? Co poleciłbyś innym?

Staré fórum, 7. 4. 2018, 01.07 godz.
Pavel Jelínek, 2017: Krásný úvod, děkuji.

Dziękujemy za odwiedzenie strony Dusza Karpat! Śledź i nasz Facebook.