DušeKarpat.cz

Duše Karpat

...přírodou i lidskými osudy karpatských hor a podhůří...

Maďarština - základy

(maďarský jazyk)

Maďarský jazyk (maďarštinu) většina nemaďarských obyvatel považuje za naprosto exotický jazyk, kterému nikdy neporozumí. Pravděpodobně není reálné, abyste se naučili maďarsky domluvit, přesto při toulkách Maďarskem je vhodné alespoň některé základy jazyka znát, abyste se zvládli orientovat v jízdním řádu či si koupit jízdenky v autobuse. Po nastudování základů vám navíc maďarština nebude připadat zdaleka tak složitá jako na začátku. Narozdíl od ukrajinštiny maďarštinu neovládám ani já, proto tento přehled vzniknul poskládáním informací z jiných zdrojů a následnou korekturou po mých praktických zkušenostech z putování po Maďarsku. Věřím, že tím usnadním situaci ostatním, kteří se pojedou podívat např. do místních výběžků Karpat. Za opravy mých nepřesností a mnohá doplnění vděčím i překladatelce Kateřině Kavkové.

Maďarština - obecné informace

Maďarština (maďarský jazyk) patří do skupiny ugrofinských jazyků, má gramaticky (pravidly tvorby jazyka) blízko k finštině, estonštině a dalším menšinovým jazykům Skandinávie a Ruska. Neboť se však slovní zásoby těchto jazyků výrazně liší, Maďaři se ani s příslušníky dalších národů této skupiny jejich mateřštinou nedomluví. Samotná maďarština je silně rozšířena též na jižním Slovensku, v jižní části Zakarpatské Ukrajiny, v Rumunsku a na severu Srbska ve Vojvodině, tedy především v rovinatých oblastech sousedních států. Maďarsky mluví okolo 14 milionů lidí, což je o něco více než lidí mluvících česky.

Charakteristické pro maďarštinu je skládání slov a přetváření slov v jiné slovní druhy. Není dán žádný pevný slovosled.

Čtení a výslovnost maďarštiny

 • Maďarština používá spřežky - zvuky, které se v češtině zapisují jedním znakem s háčkem, jsou v maďarštině vyjádřeny zpravidla dvojicí písmen:
 • Maďarsky Výslovnost
  gy ď
  ty ť
  ny ň
  Maďarsky Výslovnost
  ly j
  cs č
  sz s
  Maďarsky Výslovnost
  s š
  zs ž
  dzs
 • Poněkud neintuitivní je pro Čechy a Slováky především čtení sz jako s a maďarského s jako š. V polštině, která je nám mnohem blíže, je to totiž přesně naopak.
 • V maďarštině se stejně jako v němčině vyskytuje přehlasované o ("temné e") - ö, a přehlasované u ("temné y") - ü, čtou se stejně jako v němčině. V maďarštině se navíc tyto hlásky vyskytují i v dlouhé podobě (čtou se dlouze), kdy jsou dvě tečky nahrazeny čárkami - ő, ű.
 • Neboť ypsilon tvoří v maďarštině jakousi funkci našeho háčku (viz výše), tak jako zvuk "i" se užívá jen to měkké. Skupiny písmen di, ti, ni se proto čtou tvrdě (tedy [dy, ty, ny]), měkce se čte gyi, tyi, nyi ([di, ti, ni]).
 • Obtížná je výslovnost maďarského krátkého a. Jedná se o zvuk mezi "a" a "o", vyslovuje se "a" při zaokrouhlených ústech. Někdy se proto v české výslovnosti přepisuje jako o. Dlouhé á se čte podobně jako naše, jen více otevřeně.
 • Maďarština nemá hlásku ch, proto pokud se vyskytnou vedle sebe "c" a "h", čtou se odděleně jako dva zvuky. Např. lánchíd [lánc-híd] (tj. řetězový most). Existují však výjimky z tohoto pravidla, pokud se jedná o historická slova nebo slova přejatá z jiných jazyků. Např. maďarský národní hrdina Széchenyi se čte [Séčéni].
 • Maďarština užívá zdvojené souhlásky. Ty se vyslovují dlouze (silně, ne však odděleně), podobně jako slovenské dlouhé ŕ nebo ĺ. Např. "ss" se vyslovuje [šš], "ccs" se chápe jako "cs" + "cs" a vyslovuje se tedy [čč], zzs se vyslovuje [žž] atd.

Základní fráze a slovíčka v maďarštině

Nabízím přehled alespoň nejzákladnějších frází a slovíček v maďarštině. Když začnete s Maďary hovořit v jejich mateřštině či alespoň prokážete snahu vyslovit pár jejich základních slovíček, máte velkou šanci získat si jejich náklonost.

Maďarsky Výslovnost Česky
igen - nem igen - nem ano - ne
Jó napot! Jó napot! Dobrý den!
Viszontlátásra! Visontlátášra! Nashledanou!
Szia! Sia! Ahoj! [používá se při příchodu i při loučení]
Sziasztok! Siastok! Ahojte! [tj. neformální pozdrav více lidem, při příchodu i při loučení]
kérek (szépen) kérek (sépen) prosím (pěkně) [žádost o něco, o čemž jsme ještě nemluvili; s neurčitým členem]
kérem (szépen) kérem (sépen) prosím (pěkně) [žádost o něco, o čemž jsme již mluvili; s určitým členem]
köszönöm (szépen) kösönöm (sépen) děkuji (pěkně)
nem értem nem értem nerozumím
nagy - kis naď - kyš velký - malý
nyitva - zárva nitva - zárva otevřeno - zavřeno
tilos tyloš zákaz
víz - tej víz - tej voda - mléko
kávé - tea kávé - tea káva - čaj
(csapolt) sör (čapolt) šör (čepované) pivo
(fehér / piros / vörös) bor (fehér / piroš / vöröš) bor (bílé / červené / "krvavé") víno
kenyér keňér chléb
édes - sós édeš - šóš sladký - slaný
gyümölcs - zöldség ďümölč - zöldšég ovoce - zelenina
krumpli (burgonya) krumpli (burgoňa) brambory
rizs riž rýže
leves leveš polévka
hús - hal húš - hal maso - ryba
csirke - sertés - marha čirke - šertéš - marha kuře - vepř - hovězí
sajt šajt sýr
pályaudvar - állomás pájaudvar - áĺomáš nádraží - stanice
busz - vonat - vasút bus - vonat - vašút autobus - vlak - železnice
villamos - metró viĺamoš - metró tramvaj - metro
hajóállomás hajóáĺomáš přístaviště lodí
térkép térkép mapa
utca - tér utca - tér ulice - náměstí
templom templom kostel
híd - ház - színház híd - ház - sínház most - dům - divadlo
étterem, vendéglő étterem, vendéglő restaurace
orvos - kórház orvoš - kórház lékař - nemocnice
hegy - hegység heď - heďšég hora - pohoří
kilátó - torony kilátó - toroň rozhledna - věž
kő - szikla - barlang kő - sikla - barlang kámen - skála - jeskyně
szálló, szálloda sáĺó, sáĺoda hotel
panzió panzió penzion
nap - óra - perc nap - óra - perc den - hodina - minuta
szombat - vasárnap sombat - vašárnap sobota - neděle
egy - kettő - három eď - kettő - három jedna - dvě - tři
négy - öt - hat néď - öt - hat čtyři - pět - šest
hét - nyolc - kilenc hét - ňolc - kilenc sedm - osm - devět
tíz - húsz - száz tíz - hús - sáz deset - dvacet - sto
Magyarország - Magyar Maďarorság - Maďar Maďarsko - Maďar (Maďarka)
Csehország - Cseh Čehorság - Če Česko - Čech (Češka)
Szlovákia - Szlovák Slovákia - Slovák Slovensko - Slovák (Slovenka)

Maďarština totožně jako angličtina používá členy. Určité členy jsou "a" a "az" (stejně jako v angličtině "the"), neurčitý člen je "egy" (stejně jako v angličtině "a" nebo "an").

Skloňování v maďarštině

Maďarština nemá mluvnické rody. Pro určení času, místa, účelu apod. se využívá přípon ke slovům, ne předložek jako v češtině. Slova tak kvůli příponám mají několik tvarů. Přípony pro "skloňování" existují ve dvou různých sadách, které mají stejný význam a užívají se podle snadnější výslovnosti.

 • Příklad skloňování:
 • 1. sada koncovek český překlad 2. sada koncovek český překlad
  autó-ba do auta internet-be do internetu
  autó-ból z auta (ve smyslu zevnitř) internet-ből z internetu
  autó-tól od auta internet-től od internetu
  autó-ra na auto internet-re na internet
  autó-val s autem internet-tel s internetem
  autó-ról o autu internet-ről o internetu
  autó-ról z auta (ve smyslu ze střechy, z kapoty atd.)
  autó-hoz k autu internet-höz k internetu

U všech koncovek platí mikropravidlo "převtělení v předchozí souhlásku", aby se to jednodušeji vyslovovalo. Např. "s internetem" by gramaticky mělo být "internet-vel", ale první písmeno z koncovky se změní na předchozí souhlásku a vznikne pro jednoduchost "internet-tel".

Časování v maďarštině

Při časování může mít sloveso 2 tvary podle toho, zda je znám předmět, o kterém se mluví, či nikoli.

 • Příklad časování:
 • "neví se, co se píše" "píše se dopis" česky
  (já) ír-ok ír-om (a levelet) píši
  (ty) ír-sz ír-od (a levelet) píšeš
  (on, ona) ír ír-ja (a levelet) píše
  (my) ír-unk ír-juk (a levelet) píšeme
  (vy) ír-tok ír-játok (a levelet) píšete
  (oni) ír-nak ír-ják (a levelet) píší

Slovníky a kurzy maďarštiny on-line

Slovníky a výukové kurzy maďarštiny knižně

Další zdroje o maďarštině

Pozvete mě na kávu, prosím? :)

QR platba

Články na Duši Karpat jsou volně přístupné. Jejich příprava mě však stojí hodně úsilí. Za odměnu mi můžete poslat kávu na povzbuzení.

Potěšíte i sdílením článku na soc. sítích nebo na svém blogu. Díky za cokoliv!

Komentáře k článku

Chcete upřesnit nějakou informaci? Jaké máte zážitky z návštěvy těchto míst? Máte vlastní cestopis? Co byste doporučili ostatním?

Kolcok
Kolcok, 22. 8. 2018, 12.57 hod.
Maďarština má nejblíž k jazyku Chantů a Mansijů žijících na severovýchodním Urale. Finové, lid Saami a Estonci patří k jiné větvi altajských jazyků, která je rozšířena na západním Urale
Kolcok
Kolcok, 22. 8. 2018, 12.53 hod.
Maďarština má nejblíž k jazyku Chantů a Mansijů žijících na severovýchodním Ur. Finština a estonština patří do druhé větve altajských jazyků
Staré fórum
Staré fórum, 7. 4. 2018, 01.08 hod.
Jiří Mělnický Iveta Sladká, 2017: děkuji, potřebuji ke své práci aspoň pár slovíček, hodně mi vaše práce pomůže :-)
Barbora Hálková: Hezky napsáno i vysvětleno a snad tím neurazím, když jedno upřesním, totiž tohle:
(fehér / vörös) bor (fehér / vöröš) bor (bílé / červené) víno.
Vörös znamená spíše bordó nebo zrzavá/ryšavá. Takže ano, u vína může být, ale jinak červená jako taková se řekne piros [piroš] od toho také Piroska [Piroška] červená karkulka. :)
A pak bych jěště něco málo dodala :-)
Co je škoda, je to, že tu chybí nejpoužívánejší, ale pozor - neoficiální - pozdrav Szia [sia] ahoj, nebo pro více lidí Sziasztok [siastok] něco jako - ahojte/čaute. Používá se jak při příchodu, tak při loučení.
A pak taky dodatek köszönem szépen/kérek szépen - dost běžně používáno jako v němčině - děkuji pěkně/prosím pěkně.
Duše Karpat, 2017: Děkuju moc za Vaše hodnotné poznámky! Všiml jsem si toho až nyní. Vše jsem zapracoval do svého textu. PS: Slovo "piros" je zajímavé, že se používá i v romštině:)
Barbora Hálková, 2017: A tohle je zase něco nového pro mě, děkuji.
Richard Ferencz, 2017: Je to trošku jinak vörös je v překladu do češtiny spíš rudá jako vörösvér rudá krev vörösáfonya je brusinka v překladu přesně rudá borůvka
Barbora Hálková, 2017: Ale snad se shodneme na tom, že to znamená i tu zrzavou/bordo. Sám určitě víš, že maďarština má jedno slovo na víc významů, klidně to může být i ta rudá, to se nevylučuje, já jsem sama napsala, že u vína to může být. Jen jsem chtěla objasnit tu červenou, aby lidi věděli a chápali, že ta klasická červená barva je piros a ne vörös. ;-)
Richard Ferencz, 2017: Samozřejmně máš naprostou pravdu :)
Karolina Valešová: Co je to za jazyk ? :D
Marké Tkå: Igen ! ;)
Németh Mónika, 2017: Maďarština má jedno slovo na víc významů? To říká kdo?? Slovo vörös se dřívě vyslovovalo veres, což vzniklo ze slova vér (krev), takže překladu krvavá barva, nebo barva krve, jaké má i víno, v češtině označené jenom základní červenou barvou. Bordo je bordó a zrzavá je rezes. Maďarština je hodně barevná, pro toho, kdo ten jazyk zná. ;-) Ricsi te meg ne bólogass butaságokra. :-D
Pavel Procházka, 2017: Díky. Zase vím víc. Právě začínám maďarštinu. Pojedu do Tokaje.
Németh Mónika, 2017: Pavel Procházka Pokud máš rád dobré víno, je to nejlepší volba. :-)
Stanislav Marcus Vodička, 2017: Dobrý den, narazil jsem na web a tuto fb diskuzi. Potřeboval bych poradit s jednou záležitostí. Potřebuji rozluštit záznam matriky z roku 1918 psaný madarsky. Kdo může poradit, eventuálně přeložit? Mám kopii, kterou můžu poslat mailem.

Děkuji, že navštěvujete web Duše Karpat! Sledujte i náš Facebook.
Pokud se Vám článek líbil, odkažte na něj, prosím, ze svých stránek.