DuseKarpat.cz

Spirit of the Carpathians

...nature and people of the Carpathian Mountains and foothills...

Przemyśl Fortress

Przemyśl Fortress - Fort Salis Soglio
Przemyśl Fortress - Fort Salis Soglio

Content of the article you can find only in the Czech version.

Map - Przemyśl Fortress

Przemyśl Fortress on the map

Switch the map: Mapy.cz - tourist mapMapy.cz - tourist map | OpenStreetMapOpenStreetMap | GoogleGoogle

Comments

Do you want to refine some information? What are your experiences of visiting these places? Do you have your own travel book? What would you recommend to others?

Mahe, 30. 5. 2020, 20.40 hrs.
Ako každá tajomná stavba, aj táto pevnosť má svoje legendy. Jedna z nich hovorí, že po skončení Veľkej vojny sa poškodené objekty bývalej pevnosti začali rozoberať a slúžili ako zdroj stavebných surovín a najmä kovov. Pri týchto demolačných prácach sa podarilo dostať aj do niektorých podzemných objektov, ktoré boli tesne pred kapituláciou 22.3.1915 zničené a neprístupné. A tam (po 8 rokoch !) našli živého ruského dôstojníka, ktorý prežil celý čas samotný v podzemí. Zomrel krátko po oslobodení, našiel sa jeho denník ako aj kostra jeho spoluväzňa.
Viac o tejto skľučujúcej príhode: - Legendy przemyskiej Twierdzy

Thank you for visiting the Spirit of the Carpathians! Watch also our Facebook.