DušeKarpat.cz

Duše Karpat

...přírodou i lidskými osudy karpatských hor a podhůří...

Piesok u Modry

(Modra-Piesok, Zochova chata, Zoška)

Malebná horská kaplička na malokarpatském Piesku
Malebná horská kaplička na malokarpatském Piesku

Piesok je malokarpatská rekreační osada složená z několika horských samot, patřící k historickému městu Modra. Leží zahloubená v zalesněné dolině pod severními svahy mohutné Veľké homole. Celá lokalita bývá nazývána i Zochova chata, lidově zdráceně Zoška, podle nejznámějšího turistického objektu v místě, přebudovaného v luxusní hotelový komplex. Na Piesku se nachází lyžařské středisko vhodné pro výcvik dětí a mládeže, v létě osada funguje jako oblíbená základna cyklistů a pěších turistů z Pezinku i Bratislavy, odkud sem jezdí častý přímý autobus. Piesok má však i poutavou a dlouhou historii spojenou s dřevorubectvím a hornictvím. V okolí můžete navštívit tajemné štoly od dávných hledačů zlata.

Jednotlivé samoty, z nichž se Piesok skládá, se v mapě uvádějí jako Lokality s jednopísmenným označením. Např. Lokalita A je prvním uskupením chat při cesty z Modry (chata Univerzity Komenského a její okolí), Lokalita je B je v okolí hotelu Zochova chata, Lokalita C je v okolí kapličky atd.

Lyžařské středisko Zochova chata (2024)
Lyžařské středisko Zochova chata (2024)
Lokalita C, označení lokalit v Piesku funguje podobně jako pojmenování ulic ve městě (2024)
Lokalita C, označení lokalit v Piesku funguje podobně jako pojmenování ulic ve městě (2024)
Furmanská krčma u parkoviště na Zochově chatě (2024)
Furmanská krčma u parkoviště na Zochově chatě (2024)
Moderní Bufet Zochova chata u cesty k lyžařskému svahu za svitu měsíce (2024)
Moderní Bufet Zochova chata u cesty k lyžařskému svahu za svitu měsíce (2024)
Bufet Zochova chata (2024)
Bufet Zochova chata (2024)
Bufet Zochova chata (2024)
Bufet Zochova chata (2024)
Zvláště ráno můžete na Piesku pozorovat stáda daňků (2024)
Zvláště ráno můžete na Piesku pozorovat stáda daňků (2024)
Historická kresba Piesku z roku 1899, vystavená u jednoho z huncokárských domů (2024)
Historická kresba Piesku z roku 1899, vystavená u jednoho z huncokárských domů (2024)
Pamětníci dávných časů zapadení v listí (2024)
Pamětníci dávných časů zapadení v listí (2024)
Kaple zasvěcená huncokářské patronce sv. Marii Magdaléně, asi z roku 1862 (2024)
Kaple zasvěcená huncokářské patronce sv. Marii Magdaléně, asi z roku 1862 (2024)
Kaple sv. Marie Magdalény (2024)
Kaple sv. Marie Magdalény (2024)
Kaple sv. Marie Magdalény (2024)
Kaple sv. Marie Magdalény (2024)

2x Panský dom

Jednou ze vzdálenějších obývaných samot Piesku je Panský Dom, oblíbené vycházkové místo obyvatelů Modry ve druhé polovině 19. století. Nachází se na konci tzv. Panského chodníku z Modry. Jméno nese podle bývalé myslivny (horárne) Panský dom (Herrenhaus). Ještě před stavbou prvních rekreačních objektů v Harmónii a na Piesku sloužila jako letní ubytovna pro zámožné a lépe situované hosty, kteří se vydávali do přírody. V roce 1881 v této myslivně slovenští národovci založili kulturní organizaci s názvem Modranské meštianské kasino (od roku 1919 pak nesla název Meštianska beseda). V rámci své činnosti pořádali kulturní akce (divadla, čtenářské kroužky apod.), ale i vycházky do hor. V roce 1892 se ze spolku pár členů oddělilo a založili Modranský turistický spolok, který je považovaný za první slovenskou turistickou organizaci v Uhersku.

Bývalá myslivna Panský dom, v níž kdysi sídlilo Meštianské kasíno v Modre a psaly se tu dějiny slovenské kultury a turistiky (2024)
Bývalá myslivna Panský dom, v níž kdysi sídlilo Meštianské kasíno v Modre a psaly se tu dějiny slovenské kultury a turistiky (2024)
Dům, kde se v 19. století scházela místní společenská elita, je nyní schován v ústraní (2024)
Dům, kde se v 19. století scházela místní společenská elita, je nyní schován v ústraní (2024)

Identické jméno Panský dom (Herrenhaus) nese i huncokářská myslivna na loučce výše v horách, poblíž rozcestí Panské uhliská (viz odkaz do mapy).

Huncokáři

Vznik Piesku je spojen s německy mluvícími dřevorubci především z oblasti rakouských Alp, kteří přišli osídlit zdejší hory v polovině 18. století. Po více generací žili poměrně izolovaně od okolního prostředí v mnoha osadách Malých Karpat. Přišli na pozvání uherského šlechtického rodu Pálffyů, místních zeměpánů, kteří si je vyhlídli pro moderní způsob těžby dřeva. Sami se nazývali Waldleute (lesní lidé), ale podle německého slova Holzhacker [holc'hakr] (Holz = dřevo, Hacke = sekera) jim místní obyvatelé, trochu posměšně, přezdívali huncokári (huncokáři). Izolovanost huncokárů se výrazněji narušila až s povinnou školní docházkou, kdy děti získávaly kontakt s dalšími vrstevníky mimo komunitu a často se i celé rodiny přestěhovávaly blíže škole (denní docházka do školy kilometry daleko z lesních hájoven byla obtížná, o to více přes zimu).

Po druhé světové válce byla na základě Benešových dekretů většina huncokárů z Československa odsunuta. Na svátek Marie Magdalény (22. července), které je zasvěcena i místní kaplička, se na Piesku konají Huncokárské slavnosti sloužící pro setkávání potomků dávných osadníků.

Starý huncokárský dům (Holzhacker Haus) (2024)
Starý huncokárský dům (Holzhacker Haus) (2024)
Ikonická fotografie huncokárů sedících na pokácené jedli (2024)
Ikonická fotografie huncokárů sedících na pokácené jedli (2024)
Pietní místo (2024)
Pietní místo (2024)
Pietní místo (2024)
Pietní místo (2024)
Památník dávných obyvatel Piesku (2024)
Památník dávných obyvatel Piesku (2024)
Památník dávných obyvatel Piesku (2024)
Památník dávných obyvatel Piesku (2024)
Huncokárský dům (2024)
Huncokárský dům (2024)
Huncokáři a dřevo neodmyslitelně patří k sobě (2024)
Huncokáři a dřevo neodmyslitelně patří k sobě (2024)
Huncokárský lesní hřbitov (cintorín) (2024)
Huncokárský lesní hřbitov (cintorín) (2024)
Huncokárský lesní hřbitov (cintorín) (2024)
Huncokárský lesní hřbitov (cintorín) (2024)
Dříve se lesní hřbitov se nacházel výrazně výše v horách, na Čermákově louce u dnešního turistického rozcestí Čermák. Na tom místě je dnes horská louka a jediný náhrobek Josefa Csermaka a jeho blízkých (2024)
Dříve se lesní hřbitov se nacházel výrazně výše v horách, na Čermákově louce u dnešního turistického rozcestí Čermák. Na tom místě je dnes horská louka a jediný náhrobek Josefa Csermaka a jeho blízkých (2024)
Huncokárská denní norma, představuje množství dřeva (tyto 3 kmeny), které museli huncokáři každý den zpracovat (2024)
Huncokárská denní norma, představuje množství dřeva (tyto 3 kmeny), které museli huncokáři každý den zpracovat (2024)

Německá škola (Městská vila)

Výraznou stavbou v centru Piesku je budova postavená městem Modra v roce 1899. Většinu budovy zabíraly byty huncokárů a pokoje pro ubytování hostů a turistů. Mezi lidmi se zažil její název Německá škola, neboť jedna místnost budovy sloužila jako škola, především pro místní děti z německy mluvících dřevorubeckých rodin. Vyučovacím jazykem zpočátku byla maďarština, posléze slovenština a během druhé světové války němčina. Po válce škola fungovat přestala. Po revoluci zde nějakou dobu fungovala prodejna potravin, nyní se tato krasavice postupně rozpadá.

Německá škola na Piesku (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
V okolí budovy je příjemný travnatý park (2024)
V okolí budovy je příjemný travnatý park (2024)
Na budově je viditelná pamětní deska slovenskému literátovi Fraňo Kráľovi, který na škole působil (2024)
Na budově je viditelná pamětní deska slovenskému literátovi Fraňo Kráľovi, který na škole působil (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
Německá škola na Piesku (2024)
Některé části budovy už téměř neexistují (2024)
Některé části budovy už téměř neexistují (2024)
Výjevy jako z hororu (2024)
Výjevy jako z hororu (2024)
Výjevy jako z hororu (2024)
Výjevy jako z hororu (2024)
Snad se Městké vile ještě podaří navrátit nový život se zachováním původní architektury (2024)
Snad se Městké vile ještě podaří navrátit nový život se zachováním původní architektury (2024)

Zochova chata

Nejznámějším turistickým objektem na Piesku je Zochova chata. Vybudoval ji za první republiky Klub československých turistů a slavnostně otevřel 30. dubna 1933. Pojmenována byla podle významného politika, prvního bratislavského župana, evangelického biskupa a především modřanského patriota Samuela Zocha. Milovník zdejší přírody se otevření chaty o několik let nedožil. Chata v průběhu historie lákala jak trampy, tak i politickou smetánku. V současnosti je přeměněna v luxusní hotel.

Vstup do Zochovy chaty připomínající ještě turistickou minulost místa (2024)
Vstup do Zochovy chaty připomínající ještě turistickou minulost místa (2024)
Historická část Zochovy chaty, v pozadí svítí moderní přístavba (2024)
Historická část Zochovy chaty, v pozadí svítí moderní přístavba (2024)
Historie turistiky v okolí Modry, článek z tiskoviny Národná osveta 6/2001, na fotografii zachycena původní Zochova chata (2024)
Historie turistiky v okolí Modry, článek z tiskoviny Národná osveta 6/2001, na fotografii zachycena původní Zochova chata (2024)

Penziony a další rekreační objekty

Na Piesku se nachází další desítky rekreačních objektů. Nejlevnější možnost přenocování nabízí asi Chata pod lesem. Příjemným objektem pro rodinnou rekreaci i školení je Modrý dom (původně podnikové rekreační středisko firmy Doprastav, po revoluci neslo název hotel Haffner).

Modrý dom v klidu lesů, poskytuje výborné zázemí i pro větší společenské akce (2024)
Modrý dom v klidu lesů, poskytuje výborné zázemí i pro větší společenské akce (2024)
Modrý dom v Modře působí dobře:) (2024)
Modrý dom v Modře působí dobře:) (2024)
Prosklená zimní zahrada v Modrém domě (2024)
Prosklená zimní zahrada v Modrém domě (2024)
Pokoje v Modrém domě prošly rekonstrukcí, umyvadlo přímo na pokoji je památkou na původní rozvržení objektu (2024)
Pokoje v Modrém domě prošly rekonstrukcí, umyvadlo přímo na pokoji je památkou na původní rozvržení objektu (2024)
Chata Zoška nesoucí lidový název celé lokality (2024)
Chata Zoška nesoucí lidový název celé lokality (2024)
Architektonicky výrazná podniková chata Zvárač (česky Svářeč) (2024)
Architektonicky výrazná podniková chata Zvárač (česky Svářeč) (2024)
Horská chata Hubert v loveckém stylu, toho času chátrající (2024)
Horská chata Hubert v loveckém stylu, toho času chátrající (2024)
Chata pod hviezdami vskutku pod hviezdami a svítící lunou. Kdysi patřila firmě Meopta a pořádaly se tu pionýrské tábory pro děti. (2024)
Chata pod hviezdami vskutku pod hviezdami a svítící lunou. Kdysi patřila firmě Meopta a pořádaly se tu pionýrské tábory pro děti. (2024)

Ski centrum Zochova chata

Na spodní části severního svahu Velké homole, pod Tisovými skálami, v zimě řádí mladí lyžaři, bobisti a sáňkaři. Vzhledem k malému převýšení je středisko vhodné především pro výuku lyžování. Bývá ale dobře zasněžované a hojně navštěvované rodinami a školami z bratislavské aglomerace.

Lyžařské středisko Zochova chata (2024)
Lyžařské středisko Zochova chata (2024)
Občas se tvoří velké fronty (2024)
Občas se tvoří velké fronty (2024)
Pás pro nejmenší lyžaře (2024)
Pás pro nejmenší lyžaře (2024)
Malý svah pro první krůčky na lyžích (2024)
Malý svah pro první krůčky na lyžích (2024)
Bufet pod Homoľou s pokladnami v lyžařském středisku (2024)
Bufet pod Homoľou s pokladnami v lyžařském středisku (2024)
Retro jídelna v sezónním bufetu pod lyžaským svahem (2024)
Retro jídelna v sezónním bufetu pod lyžaským svahem (2024)
Na Zochově chatě zasněžují svah i dětem na bezplatné bobování, což je sympatické (2024)
Na Zochově chatě zasněžují svah i dětem na bezplatné bobování, což je sympatické (2024)
Sněžné radovánky na Zochově chatě (2024)
Sněžné radovánky na Zochově chatě (2024)
Nádrž pro umělé zasněžování slouží za větších mrazů i jako ledová plocha na bruslení (2024)
Nádrž pro umělé zasněžování slouží za větších mrazů i jako ledová plocha na bruslení (2024)

Pozvete mě na kávu, prosím? :)

QR platba

Články na Duši Karpat jsou volně přístupné. Jejich příprava mě však stojí hodně úsilí. Za odměnu mi můžete poslat kávu na povzbuzení.

Potěšíte i sdílením článku na soc. sítích nebo na svém blogu. Díky za cokoliv!

Mapa - Piesok u Modry

Piesok u Modry na mapě

Přepnout mapu: Mapy.cz - turistická mapaMapy.cz - turistická mapa | OpenStreetMapOpenStreetMap | GoogleGoogle

Komentáře k článku

Chcete upřesnit nějakou informaci? Jaké máte zážitky z návštěvy těchto míst? Máte vlastní cestopis? Co byste doporučili ostatním?

Děkuji, že navštěvujete web Duše Karpat! Sledujte i náš Facebook.
Pokud se Vám článek líbil, odkažte na něj, prosím, ze svých stránek.