DuseKarpat.cz

Spirit of the Carpathians

...nature and people of the Carpathian Mountains and foothills...

Železník

Železník
Železník

Content of the article you can find only in the Czech version.

Map - Železník

Železník on the map

Switch the map: Mapy.cz - tourist mapMapy.cz - tourist map | OpenStreetMapOpenStreetMap | GoogleGoogle

Comments

Do you want to refine some information? What are your experiences of visiting these places? Do you have your own travel book? What would you recommend to others?

Staré fórum
Staré fórum, 7. 4. 2018, 01.06 hrs.
Elena Kramaričová, 2017: Poznám dôverne tento krásny kút Slovenska. Je mi veľmi blízky a teším sa na ďalšie dni, ktoré tam strávim.
Oľga Benková, 2017: Veru tam bývali výborné tancovačky, pamätám časy, keď kultúrne vyžitie na Železníku bolo oveľa bohatšie ako teraz v okresnom meste Revúca. Aspoň spomienky pekné zostali.
Blaženka Válentová, 2017: . na kolkárni.....pár tanečných kreácií predviedla i naša generácia :-)

Thank you for visiting the Spirit of the Carpathians! Watch also our Facebook.